Mosa Duurzaamheid
Produceer een brandfilm waarin Mosa's duurzame filosofie van 'cradle to cradle' op een visueel inspirerende, authentieke en idealistische manier wordt verteld.
Poppodium Nieuwe Nor
Hoe kunnen we poppodium Nieuwe Nor als hét vernieuwende en verbindende pop-platform van Parkstad herpositioneren?
Als een schaduw bleef je mij bewaard
Een korte fictiefilm over de eigenzinnige 21-jarige Juul, die eindelijk bevrijd wordt van het verlangen naar een verloren tijd.
VISTA College
Ontwikkel een nieuwe corporate website voor aankomende studenten die op een snelle en slimme wijze informatie over VISTA beroepsopleidingen kunnen vinden.
Vidar
Hoe breng je vier verschillende organisaties met sociale voorzieningen, uit 3 verschillende gemeenten samen in één vernieuwde organisatie waarin alle stakeholders zich thuis en gehoord voelen?
BORN
Hoe maak je het professionele sportmerk Born toegankelijker voor amateursporters?
ZOwonen
Hoe geef je een woningcorporatie een uitgesproken maatschappelijke rol en een empathisch gezicht?
Universiteit Maastricht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De klassieke bacheloropleiding Rechten kun je op zo veel plekken in Nederland volgen dat Maastricht vaak niet op de eerste plek staat.
Universiteit Maastricht - The Maastricht Student Express
Hoe vertel je toekomstige studenten over studeren in Maastricht? En hoe kun je ze helpen oriënteren op UM-opleidingen?
Universiteit Maastricht - Faculty of Health & Psychology
Internationale Bachelor en Master wervingscampagne voor de Maastrichtse Health Campus.
Pit Cultuurwijzer
Het ontwikkelen van beleid en inkoop van cultuureducatie is voor lager- en middelbaar onderwijs een behoorlijke opgave. Pit is de nieuwe organisatie die hiervoor een onafhankelijke loketfunctie vormgeeft.
Maastricht: Where heart meets matter
Hoe positioneer je Maastricht als de perfecte congresdestinatie op de internationale zakelijke markt en hoe vertaal je dit verhaal naar een vernieuwend digitaal bidboek?
Universiteit Maastricht - Faculty of Arts & Social Sciences
Waarom kan het juist van belang zijn om jouw Masterstudie in het Nederlands te volgen?
Kiempunt
Provincie Limburg heeft de ambitie om van Limburg een Agrofood topregio te maken. Hoe creëer je een (online) community die belangrijke stakeholders samen brengt en helpt innoveren?
ExpatsxMigrants Fotoproject
Is er een verschil tussen een expat en een migrant?
Kracht in Zorg
Documentaireserie: Zorg met hartkracht - In ontwikkeling.
Anti drugs campagne Provincie Limburg
Hoe maak je een doelgroep, die sceptisch en wantrouwend is naar alles wat van de overheid komt, bewust van de risico's van drugscriminaliteit?
Universiteit Maastricht - Faculty of Arts & Social Sciences
6 Maanden stilte na jouw aanmelding voor een nieuwe bachelor studie, hoe zorgen we eerder voor een digitaal welkom en minder late afhakers?
Universiteit Maastricht - Student Ambassadors
Hoe leg je als universiteit persoonlijk contact met toekomstige studenten? En hoe onderhoud je die relatie vervolgens?
Kracht in Zorg
De groei die Kracht in Zorg de afgelopen jaren doormaakte vraagt om een sterkere, authentieke positionering en branding.
A Lot Of
Ontwikkel een nieuwe huisstijl en online webshop voor het zustermerk van de fysieke kinderkledingwinkel Sjieke Boel in Maastricht.
Boels rental; campagne en commercial
Van machines naar mensen
Kindermenu
Korte familiefilm met Frank Groothof over eenzaamheid en de kloof tussen generaties.