Gemeente Sittard-Geleen - Citymarketing onderzoek

Wat betekent citymarketing voor Sittard-Geleen? En waar liggen kansen voor een nieuwe positionering?

  • Onderzoek
  • Film
  • Vormgeving
Disciplines

De uitdaging en vraag

Sinds de gemeentelijke fusie van Sittard, Geleen en Born in 2001 is gemeente Sittard-Geleen bezig met het vormgeven van een gemeenschappelijke identiteit. Hoewel er genoeg onderscheidende elementen zijn, blijkt het lastig om een sterke en unieke citymarketing te ontwikkelen die door iedereen wordt omarmt.

Door het ontbreken van een breed gedragen identiteit en trots, is er ook (te) weinig afstemming tussen de marketing en communicatie-activiteiten van de gemeente en belanghebbenden zoals centrummanagers en ondernemers.

Gemeente Sittard-Geleen vroeg Mockus om advies uit te brengen over hoe citymarketing op een effectieve manier kan worden aangepakt en ingezet.

"Er is nog nooit iemand vanwege een slagzin verhuisd." - hoogleraar geografie Gert-Jan Hospers

Onderzoeksopzet

Wat verbindt de inwoners van Sittard, Geleen en Born? Waar zijn ze trots op? We kozen bewust voor een kwalitatieve onderzoeksopzet omdat we met onze aanpak extra diepgang wilden geven aan de al beschikbare kennis en plannen.

We analyseerden het imago van Sittard-Geleen, de identiteit (het DNA) en de huidige citymarketing kanalen en middelen. Dit deden we door:

  • Deskresearch
  • Werkbezoeken
  • Diepte interviews en creatieve werksessies met stakeholders en experts
  • Interviews met bewoners d.m.v. De Babbelbox

Daarnaast brachten we in kaart wat citymarketing precies betekent. Er is nog nooit iemand vanwege een slagzin verhuisd, dus het heeft geen zin om alleen op marketing en communicatie in te zetten. Aansluiting vinden bij bestaande initiatieven en beleid is nog belangrijker. Want citymarketing is geen doel op zich, maar een middel om doelen te bereiken die belangrijk zijn voor de regio.

De resultaten van ons onderzoek hebben we verwerkt in een creatief rapport met aanbevelingen voor een sterke vernieuwde citymarketing van Sittard-Geleen. Op basis van de aanbevelingen uit dit rapport heeft het college van Sittard-Geleen besloten om de strategie en positionering voor citymarketing verder uit te gaan werken.

Bewoners in gesprek met de Babbelbox

Wat is jouw verhaal? Vertèl 't os! Met die vraag gingen we de straat op om met inwoners van Sittard, Geleen en Born in gesprek te gaan. Door middel van een 'Babbelbox' vroegen we inwoners om te reflecteren op verschillende plekken in Sittard-Geleen. Hierdoor verzamelden we op een laagdrempelige en associatieve manier bewonersperspectieven. Deze kijk op de stad hebben we meegenomen in onze aanbevelingen.

"Sittard-Geleen doet zichzelf te kort door in een underdog positie te gaan zitten." - bewoner Sittard-Geleen

Wil je meer informatie over de case of wil je graag zelf aan de slag met je merk? Dat kan. Neem contact met ons op voor een kennismaking.

Meer weten over deze case?