Cubiss - Het Limburgs Kwartiertje
Hoe brengen we leesplezier terug in de klas en maken we leerlingen in Limburg voldoende lees- en taalvaardig?
Rustig aan met de kraan - WML
Hoe maken we Limburgers bewust van hun dagelijkse drinkwatergebruik en kunnen we ze helpen om er bewuster mee om te gaan?
Gemeente Beek - NJOY Beek
Hoe presenteer je samen met lokale verenigingen overzichtelijk het totale sport- cultuur- en maatschappelijk aanbod van Gemeente Beek?
SAM&ZO
Hoe kunnen we voor dit bijzondere woonconcept nieuwe bewoners werven én een breed draagvlak creëren in de omgeving?
Gemeente Heerlen - Schoongenoeg!?
Hoe maak je Heerlenaren bewust van de gevolgen van zwerfafval? En hoe laat je zien dat het anders kan?
Zuyd Hogeschool - IN THE MOOD Campagne
Hoe kun je studenten meer betrekken bij hun studie na twee jaar lockdowns en thuisonderwijs?
Universiteit Maastricht - The Maastricht Student Express
Hoe vertel je toekomstige studenten over studeren in Maastricht? En hoe kun je ze helpen oriënteren op UM-opleidingen?
Poppodium Nieuwe Nor
Hoe kunnen we poppodium Nieuwe Nor als hét vernieuwende en verbindende pop-platform van Parkstad herpositioneren?
Universiteit Maastricht - Student Ambassadors
Hoe leg je als universiteit persoonlijk contact met toekomstige studenten? En hoe onderhoud je die relatie vervolgens?
Maastricht: Where heart meets matter
Hoe positioneer je Maastricht als de perfecte congresdestinatie op de internationale zakelijke markt en hoe vertaal je dit verhaal naar een vernieuwend digitaal bidboek?
Universiteit Maastricht - Faculty of Arts & Social Sciences
6 Maanden stilte na jouw aanmelding voor een nieuwe bachelor studie, hoe zorgen we eerder voor een digitaal welkom en minder late afhakers?
Pit Cultuurwijzer
Het ontwikkelen van beleid en inkoop van cultuureducatie is voor lager- en middelbaar onderwijs een behoorlijke opgave. Pit is de nieuwe organisatie die hiervoor een onafhankelijke loketfunctie vormgeeft.
A Lot Of
Ontwikkel een nieuwe huisstijl en online webshop voor het zustermerk van de fysieke kinderkledingwinkel Sjieke Boel in Maastricht.
VISTA College
Ontwikkel een nieuwe corporate website voor aankomende studenten die op een snelle en slimme wijze informatie over VISTA beroepsopleidingen kunnen vinden.
Kiempunt
Provincie Limburg heeft de ambitie om van Limburg een Agrofood topregio te maken. Hoe creëer je een (online) community die belangrijke stakeholders samen brengt en helpt innoveren?
Universiteit Maastricht - Faculty of Health & Psychology
Internationale Bachelor en Master wervingscampagne voor de Maastrichtse Health Campus.
Anti drugs campagne Provincie Limburg
Hoe maak je een doelgroep, die sceptisch en wantrouwend is naar alles wat van de overheid komt, bewust van de risico's van drugscriminaliteit?
BORN
Hoe maak je het professionele sportmerk Born toegankelijker voor amateursporters?
Universiteit Maastricht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De klassieke bacheloropleiding Rechten kun je op zo veel plekken in Nederland volgen dat Maastricht vaak niet op de eerste plek staat.
ZOwonen
Hoe geef je een woningcorporatie een uitgesproken maatschappelijke rol en een empathisch gezicht?
Kracht in Zorg
De groei die Kracht in Zorg de afgelopen jaren doormaakte vraagt om een sterkere, authentieke positionering en branding.